Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Aftaleloven

Ét af de vigtige elementer og dermed hovedreglen i Aftaleloven er, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale. I Danmark er der endvidere aftalefrihed, så forsigtighedsprincippet i forhold til, hvad man skriver under på er altid godt at praktisere, uanset om det er i forbindelse med underskrift på en aftale om kontraktsvilkår som er omfattet af et offentligt udbud eller fx en privatsretsligt aftale.

Relevante link:

Aftaleloven, du viderestilles til retsinformation.dk

Fuldmagt, afhandling om fuldmagter ved Anders Johnsen og Anders Haugaard.

Kontakt