Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Købeloven

Som erhvervsdrivende er det vigtigt at vide, at loven fortolkes strengt ved fx handelskøb, idet alle forsinkelser anses som væsentlige, og dermed kan give køber muligheden for at annullere købet.

Relevante link:

Købeloven, du viderestilles til retsinformation.dk

Købeloven med kommentarer, ved Jacob Nørager-Nielsen & Søren Theilgaard, U.1994B.161 (UfR).

Kontakt