Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Databeskyttelseserklæring for Transportmægleren

Nærværende databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på transportmægleren.dk og transportmaegleren.dk (“websiderne”) og i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev samt øvrige henvendelser i via vores kontaktformularer. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Transportmægleren er et binavn til virksomheden Motzfeldt, CVR-nr.: 18761947, (”Transportmægleren/Motzfeldt” eller “vi”) er dataansvarlige for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Transportmægleren/Motzfeldt kan kontaktes på: nn@transportmaegleren.dk.

1. Hvilken type oplysninger indsamles og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer: 

 • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt Ved henvendelse via vores kontaktformularer registreres dit navn, telefonnummer og e-mail. Derudover og afhængig af hvilken type opgaver der skal laves, kan oplysninger som privatadresse, cpr.nr., cvr.nr. virksomhedsnavn og adresse, kontaktperson, herunder evt. koder til NemID, eller anden digital adgang, indgå som nødvendige oplysninger. Alle oplysninger vil fremgå af en formel kontrakt mellem Transportmægleren og kunden, og som kunden har accepteret og underskrevet. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at underskrive en fuldmagt, så Transportmælgeren har de nødvendige beføjelser til at udføre opgavemæssige handlinger på kundens vegne.

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med kunden samt følge op på administrative opgaver internt i organisationen. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller “GDPR”) artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere kontrakten på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 • Administration af henvendelser: Ved henvendelser via vores kontaktformular bruger vi også dit navn eller telefonnummer som identifikation af kunden/virksomhedsejeren. Behandlingen er baseret på vore legitime behov for at kunne administrere behandlingen af vores henvendelse for virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dig, jf. GDPR artikel 6, b). 

 • Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon eller e-mail), skal vi vide, hvem du er, hvad henvendelsen drejer sig om, samt med oplysning om dine kontaktinfo, herunder navn, adresse og/eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, henvendelseshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies er nærmere beskrevet nedenfor i kapitel 4.

Etablering af kundeprofil: Vi vil kunne danne en kundeprofil baseret på oplysninger fra selvanvendt kontakt- eller nyhedsformular, derudover vil information om kundeprofil generereres på baggrund af indsamlede oplysninger og data indsamlet på møder med kunden. Derudover kan der indsamles offentlige tilgængelige oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktinformationer, skræddersyet markedsføring og købsanalyser. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktionsinformationer, skræddersyet markedsføring m.v., jf. GDPR artikel 6, f). og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

Såfremt behandlingen dog kræver dit udtrykkelige samtykke, jf. GDPR artikel 6, a), vil behandling af dine oplysninger ikke finde sted, medmindre du har samtykket hertil. Se nærmere nedenfor i under punkterne elektronisk markedsføring og markedsundersøgelser og kampagner.

Administration af kundekonto: Vi har adgang til din kundekonto, så vi kan administrere dine kontaktoplysninger og eventuelle samtykker til at modtage vores nyhedsbreve, deltage i kampagner eller lignende, som du måtte have givet samtykke til. Da vi samtidig har pligt til at sikre, at dine oplysninger er korrekte, så kan vi også modtage informationer fra tredjeparter med henblik på opdatering af de oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, som du har afgivet. Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at effektivisere kontakten til dig og administrere dine kontaktoplysninger via en kundekonto, jf. GDPR artikel 6, f) og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, særligt da dette også gør det muligt for dig at kontakte os på en nem måde, og for selv at administrere dine kontaktoplysninger hos os.

 • Brugertilpassede online-oplysninger: Hos Transportmægleren ønsker vi at give vores kunder den bedst mulige markedsføring og relevante informationer. Vi bruger kun oplysningerne, som er lagret i den cookie, du har accepteret i din browser. Du kan selv slette cookies i din browser, hvis du ønsker det. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

Ved direkte markedsføring pr. e-mail og sms mv., vil du kun modtage disse hvis vi har fået dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

 • Direkte markedsføring – Markedsføringskampagner. Oplysningerne, som vi indsamler om dig, kan være baseret på sandsynlighedsregning. Du vil kun modtage markedsføring baseret på denne profil. Du vil kun modtage direkte markedsføring, hvis du har samtykket hertil, jf. GDPR artikel 6, a).
 • Elektronisk markedsføring: Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR artikel 6, a). I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere aktiviteter til at give dig tilbud, som vi tror vil interessere dig. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • Markedsundersøgelser og kampagner: Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på Websiden, opbevarer vi personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer, køn, fødselsdato, interesser mv. afhængig af, hvad der anmodes om i den enkelte kampagne eller brugerundersøgelse. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).
 • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive Websiden på god og forsvarlig vis, er vi bl.a. afhængige af at kunne anvende statistik om f.eks. trafik og adfærd på Websiden. Vi kan også have behov for at afdække svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I den forbindelse vil vi nogle gange også bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende aggregerede data til disse formål.

Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vore tjenester og sikre driften, jf. GDPR artikel 6, f), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

Informationsindsamling ved hjælp af cookies er nærmere beskrevet i kapitel 4 nedenfor.

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

 • Samarbejdspartnere: For ydelser, der leveres af en af vores samarbejdspartnere, vil samarbejdspartneren være dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles for at opfylde købsaftalen. I forhold til vores samarbejdspartnere optræder vi som tjenesteudbyder (“Databehandler”). Spørgsmål vedrørende samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger bedes rettet til den pågældende samarbejdspartner.
 • Brug af eksterne leverandører: Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil der kunne ske udlevering til leverandøren af kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som vi har registreret om dig.
  • Serviceudbydere
  • Servicevirksomheder, primært revisorer og/eller advokater
  • Annonceringsnetværk, fx i.f.m. Google Adwords annoncering
  • Bureauer
 • Offentlig myndighed m.v.: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning. Offentlige myndigheder vil primært være:
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Færdelsstyrelsen
  • Trafikselskab
   • NT
   • Midttrafik
   • Sydtrafik
   • Fynbus
   • Movia
  • SKAT
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Politiet

3. Adgang fra udlandet

Såfremt Transportmægleren gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU’s standardaftaler, EU-US-Privacy Shield-ordningen eller en anden tilsvarende ordning.

4. Brug af cookies mv.

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside. 

Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at Websiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på Websiden.

Vi gør også brug af andre værktøjer end cookies til at hente oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, din bredbåndsudbyder, operativsystem, dato og tidspunkt for dit besøg på Websiden samt oplysninger om, hvordan du navigerer på siden.

Vi bruger disse oplysninger til at analysere trends, så vi kan gøre Websiden mere brugervenlig.

En fuldstændig oversigt over, hvilke cookies vi bruger, findes første gang du besøger transportmægleren.dk

Du kan også finde oversigten her: https://transportmaegleren.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

5. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine henvendelser og den kontrakt du har underskrevet og fået udleveret. Oplysningerne vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og slettes senest når gyldighedsperioden for din tilladelse er udløber (for chaufførkort er dette optil 5 år og for vognmandstilladelser er dette optil 10 år), medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.  

6. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice.
 • Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. 
 • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug fx i.f.t. regnskabslovgivningen. 
 • Dataportabilitet: Du kan anmode om dataportabilitet, bl.a. for personoplysninger, som er afgivet med dit samtykke, eller som har været nødvendige for indgåelse af kontrakt.
 • For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundecenter. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.
 • Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig – og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7. Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.

Kontakt