Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Udbudsloven

Skal du som virksomhed byde ind på opgaver som fx er omfattet af et offentligt udbud, så kan det varmt anbefales, at virksomhedens ansvarlige ledelse sætter sig grundigt ind i dels lovgivningen på området, og ikke mindst sætter sig grundigt ind i de betingelser, som gør sig gældende for udbuddet, vær særlig opmærksom på afsnit omkring misligholdelse og boder.

Relevante link:

Udbudsloven, du viderstilles til retsinformation.dk

Udbud.dk, portalen viser både nationale udbud, EU-udbud og myndighedernes indkøbsplaner, opdateres dagligt.

Udbudsregler og -procedurer i EU, du viderestilles til europa.eu

Udbudsportalen, du viderestilles til udbudsportalen.dk 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsendu viderestilles til KFst’s hjemmeside omhandlende udbudsdelen.

Kontakt