Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Godsloven

Administrationen af godsstransport ligger hos Færdselsstyrelsen, og reguleres i Godsloven. Som en del af administrationen står Færdselsstyrelsen også for godkendelse af tilladelse til chaufførvikarbureau.

Godsloven, du viderestilles til retsinformation.dk

Bekendtgørelse om godsloven, du viderestilles til retsinformation.dk

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektorendu viderestilles til retsinformation.dk

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransportdu viderestilles til retsinformation.dk

Kontakt