Vejledning

specialviden indenfor transportområdet

Kommission

køretøjer og transportvirksomheder

Tilbud

registrering af tilbud i.f.m. udbud

Taxiloven

Administrationen af persontransport i små køretøjer er centraliseret i Færdselsstyrelsen, og reguleres i Taxiloven. Som en del af administrationen står Færdselsstyrelsen også for oprettelse og fornyelse af chaufførkort, og administration af kørselskontorer, herunder bestillingskontorer.

Relevante link:

Taxiloven, du viderestilles til retsinformation.dk

Bekendtgørelse om taxikørseldu viderestilles til retsinformation.dk

Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransportdu viderestilles til retsinformation.dk

Taxikvalifikationsuddannelse, pdf-dokument fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, du viderestilles til styrelsens hjemmeside taxilov.dk

Kontakt